36 46 01 01 // gjf@gjf.dk

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Gabriel Jensens Ferieudflugter

Persondatapolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for Gabriel Jensens Ferieudflugter

Gabriel Jensens Ferieudflugter er dataansvarlig

Gabriel Jensens Ferieudflugter er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

Gabriel Jensens Ferieudflugter

Frydendalsvej 20, 1809 Frederiksberg C

CVR: 29491585

Website: www.gjf.dk 

Tlf.: 36460101

E-mail: gjf@gjf.dk

Du er altid velkommen til at kontakte Gabriel Jensens Ferieudflugter hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger Gabriel Jensens Ferieudflugter behandler

Gabriel Jensens Ferieudflugter behandler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer og skoletilknytning på børn, som er med på Dragørlejren.
 • Telefonnummer på forælder/værge, der har børn med på Dragørlejren.
 • Portræt- eller situationsbilleder af personer, der har været på Dragørlejren eller været med i andre aktiviteter arrangeret af Gabriel Jensens Ferieudflugter.
 • Oplysninger om personers adfærd på gjf.dk i form af cookies (se cookie-politik)
 • Oplysninger på personale på Dragørlejren som navn, CPR-nummer, bankoplysninger og børneattest
 • Oplysninger på medarbejdere hos Gabriel Jensens Ferieudflugter, som navn, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger og straffeattest.

Gabriel Jensens Ferieudflugter bruger personoplysninger til

Gabriel Jensens Ferieudflugter bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kontaktoplysninger på børn bruges til kontakte barnet ved udeblivelse fra Dragørlejren. Adresse bruges til at kunne aflevere barnet hjemme i nødsituationer. CPR bruges til hospitalsbesøg eller lignende. Information om skoletilknytning bruges til at matche børn på bedst mulig måde på lejren.
 • Telefonnummer på forælder/værge bruges til at kunne kontakte forælder/værge om forhold vedrørende barnet på Dragørlejren.
 • Situationsbilleder forbeholder vi os retten til at offentliggøre i kommunikationen om Gabriels Jensens Ferieudflugter. Portrætbilleder offentliggøres kun ved forældre/værges samtykke. Samtykke kan til ethvert tid trækkes tilbage.
 • Personers adfærd (Cookies) på gjf.dk bruges til at videreudvikle hjemmesiden og forbedre brugeroplevelsen.
 • Gabriels Jensens Ferieudflugter opbevarer oplysninger på medarbejdere, både hos Gabriels Jensens Ferieudflugters kontor og medarbejdere på Dragørlejren, for at kunne opfylde aftaler, herunder udbetaling af løn.
 • Børneattester indhentes fra al personale, der har virke hos Gabriels Jensens Ferieudflugter for at sikre os, at de personer vi ansætter, ikke har overtrådt lovgivningen. Desuden er det et kommunalt krav, at vi har børneattester på alt personale, der har mulighed for at opnå kontakt med børn under 15 år.
 • Straffeattester indhentes for fastansat personale hos Gabriels Jensens Ferieudflugter. Straffeattester bruges for at sikre, at vi ikke ansætter mennesker, der har overtrådt lovgivninger, der har betydning for ansættelsesforholdet.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Gabriel Jensens Ferieudflugter behandler personoplysninger om dig, vil det ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af oplysninger på medarbejdere, som for eksempel kontaktoplysninger og kontooplysninger, sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a og bruges i overenstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra b.
 • CPR-numre er indsamlet i overenstemmelse med databeskyttelseslovens § 11 og databeskyttelsesforordningens artikel 7.
 • Samtykke er indsamlet i overenstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 4 stk. 11 og artikel 7.
 • Børne- og straffeattester er indsamlet med samtykke og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 10.
 • Billeder er indsamlet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1. litra f.

Videregivelse af personoplysninger

Gabriels Jensens Ferieudflugter videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til.

 • Oplysninger på børn, der deltager på Dragørlejren vidergives ikke.
 • Oplysninger på personale på kontoret samt personale på Dragørlejren videregives til Economic, som vi har databehandleraftale med.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Gabriel Jensens Ferieudflugter overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Dine personoplysninger stammer fra

Oplysninger på børn på Dragørlejren og forældre/værge stammer fra forældre/værge selv. Oplysninger på ansatte hos Gabriel Jensens Ferieudflugter stammer fra ansatte selv og er indsamlet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Opbevaring og sletning af dine oplysninger

Gabriel Jensens Ferieudflugter opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for Gabriel Jensens Ferieudflugter, at kunne behandle dine oplysninger, jf. Gabriel Jensens Ferieudflugter slettepolitik, som findes nederst på siden her.

Ansvar for politikken

Gabriel Jensens Ferieudflugter er ansvarlige for politikken. Den ansvarlige kan udstede supplerende retningslinjer for overholdelse af politikken, herunder fx om håndtering af de registreredes rettigheder, fortegnelser og anden dokumentation.

Hver medarbejder hos Gabriel Jensens Ferieudflugter er ansvarlig for at sikre, at persondatapolitikken overholdes i det daglige arbejde. Hver medarbejder opretholder den dokumentation for overholdelse af reglerne, som den ansvarlige kræver samt indarbejder i deres daglige arbejdsprocesser, hvad der er nødvendig for en korrekt efterlevelse af persondatapolitikken.

Opfølgning og revision

Medarbejdere der konstaterer forhold, der kan være i strid med denne politik, har pligt til at gøre den ansvarlige opmærksom herpå.

Revision af Gabriel Jensens Ferieudflugter efterlevelse af politikken og tilhørende retningslinjer sker løbende.

Konkrete konstateringer, der kræver handling og/eller ændringer af persondatapolitikken, skal meddeles til den ansvarlige, der kan fastsætte nærmere procedurer herfor.

Dine rettigheder

Når Gabriel Jensens Ferieudflugter behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Gabriel Jensens Ferieudflugter telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles. Det kan du gøre ved at kontakte Gabriel Jensens Ferieudflugter telefonisk eller pr. e-mail.

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Gabriel Jensens Ferieudflugter enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over Gabriel Jensens Ferieudflugter behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Ikrafttræden

Databeskyttelsespolitik for Gabriel Jensens Ferieudflugter er revideret den 27.08.2020

Slettepolitik

Oplysninger   Slettefrist
Børn der er med på Dragørlejren   Børn udleverer Dragørkort (seddel med information) ved ankomst til Dragørlejren, og får det tilbage igen efter endt lejrophold. Oplysningerne registreres ikke nogen steder.
Forældre/værger til børn der er tilmeldt Dragør-lejren.   Kontaktoplysninger opbevares indtil endt lejrophold.
Personer der besøger gjf.dk Statistik indsamles i anonymiseret form, jf. vores cookiepolitik
Medarbejdere på Dragørlejren Kontaktoplysninger, bankoplysninger og CPR opbevares 5 år fra det regnskabsår, hvor der senest er udbetalt løn. Børneattester slettes efter end lejrophold.
Fastansatte hos GJF   5 år efter ansættelsen er ophørt. Straffeattest slettes med det samme efter modtagelse og gennemsyn.
Medarbejderes emailkonti 12 måneder efter fratrædelse
Ansøgninger til stillinger på hos GJF   6 måneder, med mindre der indhentes særligt samtykke.

Slettepolitikken bliver gennemgået årligt af den dataansvarlige, med henblik på om der er behov for ændringer af politikken.

Cookiepolitik

Gabriel Jensens Ferieudflugter anvender cookies på gjf.dk, som er små filer, der gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. De gør det muligt at samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Cookies sikrer desuden at tjenester og services fungerer optimalt på hjemmesiden.

Når du besøger gjf.dk, modtager du en cookie. Der er ingen personlige oplysninger i cookierne – hverken e-mailadresse, bruger-id eller andre oplysninger.

gjf.dk bruger cookies til:

1) At generere statistik og analyser over brugen af vores hjemmeside gennem Google Analytics, som udelukkende indsamler på anonymiseret vis – det vil sige, at Google ikke modtager nogen oplysninger om dig, inklusiv din IP-adresse.

2) Når vi indlejrer indhold fra tredjepart, herunder Youtube, Vimeo, Twitter, Instagram og Facebook, kan det betyde, at disse sætter en cookie på din enhed, når du klikker på indholdet. Vi er ikke ansvarlige for cookies fra tredjepart. 

Du kan altid vælge om du vil acceptere eller afvise cookies, fx. kan du tillade cookies fra specifikke hjemmesider. Indstillingerne justeres i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være funktioner eller services du ikke kan bruge, hvis du ikke tillader cookies.

Se følgende links for at få vejledning til at slette cookies fra din browser: 

Explorer
https://support.microsoft.com/da-dk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer


Chrome
https://support.microsoft.com/da-dk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer


Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


Safari
https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/sfri11471/mac

Safari på IOS (iPhone, Ipad)
https://support.apple.com/da-dk/HT201265