36 46 01 01 // gjf@gjf.dk

Bestyrelse

Formand  Katrine Fylking, Formand for Københavns Lærerforening

Øvrige
Jesper Christensen, fhv. Børne-og Ungdomsborgmester

Michael Svendsen, Konsulent for GJF.

Frederikke Krabek Friholm, Chefkonsulent i fagligt center ved Københavns Kommune