36 46 01 01 // gjf@gjf.dk

Historie

GJF’s første 25 år

Formålet med “Gabriel Jensens Ferieudflugter” er at skaffe københavnske skolebørn, der ikke på anden måde kommer på landet i sommerferien, lejlighed til udflugter i det fri. Efter disse retningslinier har GJF virket siden 1901, og det er således 100 år siden, at den første lille spire viste sig.

Det blev så til en gren af hovedstadens ferieliv, som kendes af enhver københavner.

Hvoraf navnet Gabriel Jensens Ferieudflugter? Ja, hvis man gransker i tilgængelige arkiver, viser det sig, at den der satte det hele i gang, var daværende skoleinspektør ved Istedgades Friskole eller Skolen på Enghave Plads, Sofus Bagger. Skolen lå i et af Københavns fattigste arbejderkvarterer, hvor børnene ofte ‘hang’ i kælderhalse og på trappeopgange eller lavede gale streger på gaden.

Sofus Bagger, forstander ved Friskolen i Istedgade, nu Tove Ditlevsens Skole.

Disse tilstande anså Sofus Bagger og den kreds af børnevenner, der samledes omkring ham, for uforsvarlige. Med den betydelige sociale og pædagogiske indsigt of forståelse, Sofus Bagger havde, var det klart, at noget måtte ske.

Man begyndte småt i 1901 med at lave friluftslege og foretage småudflugter til byens vestlige udkant. Dette arbejde vandt forståelse i vide kredse, både hos pædagoger, kommunalpolitikere og hos vælgerforeningen på Vesterbro.

Derfor kunne det lykkes i oktober 1905 at danne en forening, som man gav navnet Vesterbro Friluftsforening.

Foreningens formål var “at give de mange børn og unge mennesker på Vesterbro lejlighed til nyttig og munter beskæftigelse og derved drage dem bort fra gaderne og kælderhalsenes dårlige luft og lys og gadens mange fristelser ud til skolehavegerning, leg og boldspil i fri luft”.

Man drev sport i samarbejde med Vesterbro KFUM, legede i Søndermarken og havde udflugter til Damhussøen. I 1906 arrangeredes oven i købet en to-dages udflugt til Fredriksværk med besøg på ‘Arresødal’ og studier i de smukke omgivelser.

Lederne havde helt andre tanker med udflugterne, end GJF har i dag. Frederiksværkturen var ganske afgjort en forløber for vore dages lejrskole. Der studeredes zoologi, botanik, geologi og historie på disse ture, men der var også tid til leg og munter underholdning.

Under Baggers ledelse, har der således været to direkte mål for udflugterne; belæring og underholdning.

Gabriel Jensen, kommunelærer ved Enghavevejens Skole.

I 1908 kom daværende kommunelærer ved Enghavevejens Skole, Gabriel Jensen ind i ledelsen af Vesterbro Friluftsforening.

Gabriel Jensen havde andre tanker med udflugterne. For ham gjaldt det først og fremmest at skaffe børnene underholdning på turene.

Han udvidede turenes omfang, så de i begyndelsen gik til Damhussøen, Charlottenlund, Skodsborg og Jægerspris. Senere vovede man sig længere væk. Helsingør og Malmø med Dampskibsselskabet Øresund og til Hillerød og Roskilde med DSB.

Lige til sin død i 1924 ledede Gabriel Jensen sådanne udflugter. Og tusinder og atter tusinder af ‘ferieløse’ københavnerbørn har fået muntre oplevelser i sunde omgivelse under hans lederskab.

Han udførte naturligvis ikke arbejdet alene, men havde fortrinlige hjælpere i familiemedlemmer, kolleger og bekendte. Gabriel Jensen var sjælen i det hele, medarbejderne så op til ham, og det ikke blot mens han levede: Efter hans død var medarbejderne med Sofus Bagger i spidsen enige om, at arbejdet burde fortsættes under hans navn og i hans ånd. Derfor dannede man 3. juni 1925 en komité, som sattte Gabriel Jensen et varigt minde, ved at kalde institutionen ‘Gabriel Jensens Ferieudflugter’.

Vesterbros Torv ligger som et centrum i den bydel, hvor Gabriel Jensens Ferieudflugter opstod. Sofus Bagger, forstander ved Friskolen i Istedgade, nu Enghave Plads Skole, begyndte i 1901 at foretage udflugter til det ‘fri’ med bydelens børn. I 1905 dannedes Vesterbro Friluftsforening, hvis formål var at trække børn og unge væk fra gader og kælderhalse og ud til skolehaver, leg og boldspil i frisk luft. I 1908 kom Gabriel Jensen, kommunelærer ved Enghavevejens Skole ind i foreningens ledelse, og han udvidede turenes omfang.

Milepæle i GJF’s historie

1901
Skoleinspektør Sofus Bagger arrangerer lege i Søndermarken og udflugter til Damhussøen.

1908
Kommunelærer Gabriel Jensen påbegynder udflugter til Charlottenlund, Skodsborg og Jægerspris.

1912
Ture til Julebæk og Malmø.

1919
Med toget til Hillerød og Roskilde.

1924
Gabriel Jensen afgår ved døden.

1925
Sofus Bagger samler en komité, der fortsætter arbejdet under navnet ‘Gabriel Jensens Ferieudflugter’.

1928
GJF’s første eget udflugtssted ‘Husumlejren’, et læskur lånt af militæret.

1931
Udgift pr. barn pr. dag: 35 øre.

1933
Udflugter til Dragør Sydstrand.

1938
1200 børn til Dyrskuet på Bellahøj.

1940
Danmark besat af tyskerne.
Mange børn med GJF. Nye ture til Fortunen og Jonstrup.
De store børn på cykel til Dragør.
2.400 børn i alt den sommer i Dragør.

1941
Endnu flere børn. Nye ture til Frederiksdal, Ermelunden, Charlottenlund, Klampenborg, Jægerspris, Hundige.
31.400 besøg.

1942
Amager Rotary Klub bygger ‘Feriehytten’ i Dragør til GJF.

1944
Folkestrejke i juli. Ingen sporvogne eller tog. GJF-lærerne henter børnene ved deres skoler. 10.000 besøg i ‘Husumlejren’.

1945
Skolerne lukket på grund af tyske flygtninge. Skolebetjentene er GJF’s kontakt til børnene.
4.500 børn i Tivoli med ‘Aftenbladet ‘ og GJF.

1948
3 dages ophold i ‘Karsemoselejren’ ved Frederiksværk.
Fælledparkture med politiet og GJF. 50.400 besøg denne sommer.

1952
GJF ombygger ‘Husumlejren’ og erhverver ‘Unneruplejren’ ved Rågeleje og ‘Syvstjernehytten’ i Hareskoven.

1957
På Dyrehavsbakken med professor Tribini.

1959
6.000 børn i Tivoli med Eksta Bladet og GJF.

Besøg på brandstationen var et virkeligt trækplaster.

Tribinis professorat omfattede ikke kun gøglerfaget, men også en del af pædagogikken.

1962
GJF bygger ‘Cottageparken’ i Klampenborg.

1968
Ture til ‘Legoland’.

1971
Ny ‘Feriehytten’ Dragør bygges i strandkanten ved Sydstranden.

1975
Jubilæum, 75 sommerferier med udflugter. Stor fest på Københavns Rådhus. Overdådigt sommervejr. ‘Husumlejren’ lukkes en kort periode på grund af chikane fra knallerter og motorcykler.

Ture til travbanen og dens stalde i Charlottenlund.

1976
Ture til ‘Teknisk Museum’ i Helsingør, Travbanen, flådebesøg på Langelinie.

GJF-børn på besøg i TV hos Ingrid og Lillebror.

1981
Til Malmø med flyvebådene.

1982
Ny tur til Jernalderbyen, Lejre.

1983
Besøg i TV-byen. Børnene medvirker i ‘Ingrid og Lillebror’.

1985
‘Syvstjernehytten’ afhændes efter total omkransning af villaer.

1986
Ture til ‘Roskilde Sommerland’.

1991
Besøg i ‘Experimentarium’.

1995
Efter 95 år, igen på Vesterbro med Streetbasket i Enghaveparken. Naturskole i Husumlejren.


1998
Pyroman nedbrænder ‘Husumlejren’ til grunden. Nyt udflugtssted: ‘Bon-Bon-Land’.

2000
Nyt udflugtssted: Nordsjællands Sommerpark.

2001
GJF’ 100 års-jubilæum fejres på Københavns Rådhus.

De daglige GJF-udkald bringes sommeren igennem af:

Berlingske TIdende, BT, Ekstra Bladet, JP København og Politiken.